Pink Mule
Nyhedsbrev
email icon

Nyhedsbrev


Tilmeld Nyhedsbrev!

Forretningsbetingelser

 

 

PINK MULE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR WEBSHOP

Disse forretningsbetingelser accepterer du når du afgiver en ordre på Pink-mule.com.
Der kan ikke afgives ordre hvis forretningsbetingelserne ikke er afkrydset og dermed accepteret.


1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af produkter (“produkterne”) fra Pink Mule´webshop eller bestilling på anden måde. 
1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne.
1.3 Pink Mule SL forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.
1.4 Det bemærkes at Pink Mule SL er hjemmehørende i Spanien, og derfor  underlagt spansk lovgivning og forbrugerlovgivning vedrørende handel på netet.
1.5 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst:

Pink Mule S.L.
Calle Real 6-8
06670 Herrera del Duque
Badajoz
ES Spain
NIF: B06621296
eller
mail@pink-mule.eu
Telefon +34 924 652072 /+34 924 652075 / +45 65741100

 

2. AFGIVELSE AF BESTILLING

 • 2.1
  En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.
 • 2.2 
  Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, eller telefon såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.
 • 2.3
  Vi tilstræber at opretholde en god kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.
 • 2.4
  Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling.
 • 2.5
  Det er ikke tilladt at handle hos Pink Mule SL. hvis du er under 18 år.


3. LEVERING

 • 3.1
  Pink Mule SL foretager leveringen hurtigst muligt efter at betalingen er indgået og tilgængelig på Pink Mule SL  konto.
 • 3.2
  Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen.
 • 3.3
  Pink Mule SL kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling, som om alt var leveret på en gang.
 • 3.4
  Hvis levering ikke er mulig inden for 15 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os hurtigst muligt dog max inden for 14 dage.
 • 3.5.
  Hvis du modtager en ordre, hvor der evt. mangler et bestilt produkt eller et produkt er mangelfuldt, forbeholder Pink Mule SL sig retten til at tilbagebetale dig, enten via den betalings metode du har anvendt, eller ved at kreditere din konto hos Pink Mule SL, det sidste dog kun efter aftale. Dette vil fortrinsvis være gældende for produkter med en lav købsværdi, hvor porto udgifter vil stå i misforhold til produktets reelle værdi.
 • 3.6

Hvis du skal have din ordre sendt til et land udenfor EU, skal du være opmærksom på, at der i dit land er regler for, hvor meget du kan importere, før du skal betale told og moms af dit køb.

Når du logger ind hos Pink Mule, og når du vælger forsendelse til dit land udenfor EU, vil prisen på dine varer blive vist uden Moms. Det er bla.moms, du skal afregne i dit hjemland ved ordrer over en vis størrelse (værdi). Udover det vil der ligeledes over denne grænse blive opkrævet toldgebyr.

Der kan i de enkelte lande ligeledes være begrænsninger på hvilke produkter du må indføre.

Du er selv ansvarlig for at overholde de aktuelle regler/love i dit land, og søge relevant oplysning om dem. Det vil du i de fleste tilfælde kunne finde på dit lands Postsystems hjemmesider.

Skulle din pakke komme retur til Pink Mule pga. sådanne forhold, kan du få refunderet dit varekøb, men transport /forsendelse vil blive fratrukket, da Pink Mule har betalt for den allerede.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

 • 4.1
  Alle priser bliver opgivet i den valuta kunden har valgt. De priser, der er offentliggjort på websitet er excl. leveringsomkostninger.
 • 4.2
  Leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede beløb for de bestilte produkter. Såfremt emballage, ændret vægt for det købte eller andre forhold gør at forsendelsesomkostningerne overstiger det beregnede, har Pink Mule SL dog krav på at få disse forøgede omkostninger godtgjort.
 • 4.3
  Du accepterer at godtgøre Pink Mule SL  eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen eller ved forkert/mangelfuld oplyst adresse hvortil det ikke har været muligt for den valgte fragtfører at leverer  i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.


5. BETALING

 • 5.1
  Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.
 • 5.2
  Pink Mule SL sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.


6. FORTRYDELSESRET, REKLAMATIONSRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER

 • 6.1
  Du kan indenfor 14 dage fortryde den indgåede aftale. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.
  Inden fristens udløb skal du utvetydigt meddele os, at du fortryder købet. Du er ikke forpligtet til at begrunde din fortrydelse overfor os.
  Senest 14 dage efter du har meddelt os, at du fortryder købet skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os (se mere om dansk forklaring om fortrydelse). .Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse
  Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.
 • 6.2
  Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 14 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.
 • 6.3
  Anvendelsesmåden af vores produkter medfører, at de fleste af psykologiske og hygiejniske årsager ikke vil købe brugt udstyr. Da brugt udstyr derfor oftest er usælgeligt  mister du retten til at fortryde aftalen og modtage hel eller delvis tilbagebetaling, såfremt du ikke er i stand til at returnere produktet i samme stand og mængde, som da du modtog det, således at produktet ikke kan sælges som nyt til en anden køber. Hvis du tilbagesender et produkt, der er brugt og dermed usælgeligt, vil du selv komme til at betale for evt. forsendelse hvis du ønsker produktet retur igen.
  Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.
 • Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. Se også nedenfor under pkt. 7.4
 • 6.4
  Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Pink Mule på den e-mail, der er anført under punkt 1.5.
 • Da væskebeholdere ( cartomizere,clearomizere etc)  er særlig følsomme overfor brugerens egen anvendelse gives der kun 24 timers reklamationsret på disse. De skal derfor testes ved modtagelse for at sikre funktionen.På Batterier E-cigaretter er reklamationsretten på 3 måneders da det er sliddele.
 • 6.5
  Såfremt reklamationen er berettiget, kan du  anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare, såfremt dette er muligt og ikke vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger.
 • 6.6
 • Hvis du efter aftale med Pink Mule tilbagesender en vare med almindelig og billigst mulig forsendelsesmetode og har dokumenteret at der er afsendt, med feks bon fra posthuset, foto af forsendelsen eller andet lignende der er aftalt med Pink Mule, overgår ansvaret for forsendelsen til Pink Mule efter du har indleveret den til den aftalte transportør. Dette betyder at hvis din forsendelse bortkommer eller beskadiges undervejs, er det Pink Mules ansvar og udgift.
 • 6.7
  Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.


7.  ANVENDELSE

 • 7.1
  Pink Mule påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse i kombination med tilbehør, som produktet ikke er beregnet til.
  Køber er gjort opmærksom på at selv mindre fejl ved håndteringen af produkterne, kan ødelægge disse eller varigt nedsætte deres nytteværdi, og at sælger er ikke ansvarlig herfor.
  Bemærk venligst, at anvendelse, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig.
 • 7.2
  Køber er bekendt med at væsker købt hos Pink Mule SL ikke er beregnet til indtagelse, og at dette kan være alvorligt sundhedskadeligt. Køber skal derfor opbevare købte væsker utilgængelige for børn og husdyr, og i det hele for personer, der ikke kender deres rette anvendelse. Sælger bærer ikke noget ansvar for forkert anvendelse af væskerne.
 • 7.3
  Køber er gjort opmærksom på at elektriske komponenter herunder batterier, og de der er købt hos Pink Mule SL kan blive overophedede ved tilslutning til strømforsyning, og derfor forårsage stærk varme udvikling og brand. Ved tilslutning til strømforsyning må de derfor ikke må forlades uden opsyn eller placeres tæt på brandbare effekter, og køber bærer selv ansvaret for skader, som måtte opstå i denne forbindelse.
 • 7.4
  Køber er bekendt med, at mange af de af Pink Mule SL solgte produkter ikke har længere varig  holdbarhed, og at de forringes/mister deres funktionalitet ved brug, og derfor skal udskiftes. Ved kyndig og omhyggelig behandling kan deres levetid forlænges betragteligt, men uøvede brugere accepterer en hyppigere udskiftning, som sælger ikke er ansvarlig for.

 

Bemærk at elektroniske cigaretter typisk har en begrænset levetid, og er sliddele der derfor ikke er omfattet af den normale reklamationsret på 2 år. (som feks dæk og skosåler)
Reklamationsretten på ecigarettens electronik og batteri  er 3 måneder.

Batterier, atomizere og cartridges vil blive nedbrudt ved brug og der må påregnes udskiftning af sliddele.

Test altid væskebeholder med forbrænderdel (clearomizere, cartomizerer etc) ved modtagelsen, da der kun gives reklamationsret på disse i 24 timer efter modtagelse.

Pink Mule S.L. informerer om at væsker kan angribe væskebeholdere (atomizere, clearomizere ol) giver ingen reklamationsret på evt nedbrud eller angreb af disse, hvor forbrugeren selv har påfyldt den pågældende væske. Det gælder også selvom det er væsker anskaffet fra Pink Mule S.L. Ligesom Pink Mule S.L. ikke er ansvarlig for evt spildt væske i forbindelse med dette brug.


8. FORCE MAJEURE
Pink Mule SL er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Pink Mule SL rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.
© 2012 Pink Mule SL


 

#


  Dansk Support tlf: (+45) 65741100
Vil du ringes op - så skriv dit tlf nr. her:

(Husk din landekode eksempel: 0045 xxxx)

email icon

telefon

#

Til dig der gerne vil i gang med at dampe..

Vi har samlet vejledning, tilbud og meget mere.

Læs mere 

email icon

ny til damp