ALMINDELIGE BETINGELSER FOR WEBSHOP

Disse forretningsbetingelser accepterer du når du afgiver en ordre.
Der kan ikke afgives ordre hvis forretningsbetingelserne ikke er afkrydset og dermed accepteret.


1. GENERELT

1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af produkter (“produkterne”) fra Pink-Mule.com eller bestilling på anden måde. 
1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne.
1.3 Pink-Mule.com forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.
1.4 Det bemærkes at Pink-Mule.com er hjemmehørende i Danmark, og derfor  underlagt dansk lovgivning og forbrugerlovgivning vedrørende handel på netet.
1.5 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt os venligst via kontakt-siden.

2. AFGIVELSE AF BESTILLING

 • 2.1
  En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.
 • 2.2 
  Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, eller telefon såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.
 • 2.3
  Vi tilstræber at opretholde en god kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.
 • 2.4
  Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling.
 • 2.5
  Det er ikke tilladt at handle hos Pink-Mule.com hvis du er under 18 år.


3. LEVERING

 • 3.1
  Pink-Mule.com foretager leveringen hurtigst muligt efter at betalingen er indgået og tilgængelig på Pink-Mule.com  konto.
  Typisk 2-3 dages levering fra afsendelsesdato.
 • 3.2
  Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen.
 • 3.3
  Pink-Mule.com kan efter eget skøn beutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling, som om alt var leveret på en gang.
 • 3.4
  Hvis levering ikke er mulig inden for 15 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os hurtigst muligt dog max inden for 14 dage.
 • 3.5.
  Hvis du modtager en ordre, hvor der evt. mangler et bestilt produkt eller et produkt er mangelfuldt, forbeholder Pink-Mule.com sig retten til at tilbagebetale dig, enten via den betalings metode du har anvendt, eller ved at kreditere din konto hos Pink-Mule.com , det sidste dog kun efter aftale. Dette vil fortrinsvis være gældende for produkter med en lav købsværdi, hvor porto udgifter vil stå i misforhold til produktets reelle værdi.
 • 3.6

Hvis du skal have din ordre sendt til et land udenfor EU, skal du være opmærksom på, at der i dit land er regler for, hvor meget du kan importere, før du skal betale told og moms af dit køb.

Når du logger ind hos Pink-Mule.com, og når du vælger forsendelse til dit land udenfor EU, vil prisen på dine varer blive vist uden Moms. Det er bla.moms, du skal afregne i dit hjemland ved ordrer over en vis størrelse (værdi). Udover det vil der ligeledes over denne grænse blive opkrævet toldgebyr.

Der kan i de enkelte lande ligeledes være begrænsninger på hvilke produkter du må indføre.

Du er selv ansvarlig for at overholde de aktuelle regler/love i dit land, og søge relevant oplysning om dem. Det vil du i de fleste tilfælde kunne finde på dit lands Postsystems hjemmesider.

Skulle din pakke komme retur til Pink-Mule.com pga. sådanne forhold, kan du få refunderet dit varekøb, men transport /forsendelse vil blive fratrukket, da Pink-Mule.com har betalt for den allerede.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

 • 4.1
  Alle priser bliver opgivet i den valuta kunden har valgt. De priser, der er offentliggjort på websitet er excl. leveringsomkostninger.
 • 4.2
  Leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede beløb for de bestilte produkter. Såfremt emballage, ændret vægt for det købte eller andre forhold gør at forsendelsesomkostningerne overstiger det beregnede, har Pink-Mule.com dog krav på at få disse forøgede omkostninger godtgjort.
 • 4.3
  Du accepterer at godtgøre Pink-Mule.com  eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen eller ved forkert/mangelfuld oplyst adresse hvortil det ikke har været muligt for den valgte fragtfører at leverer  i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.


5. BETALING

 • 5.1
  Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.
 • 5.2
  Pink-Mule.com sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.
 • 5.3
  Pink-Mule.com trækker først pengene fra dit kort når ordren er afsendt.
 • 5.3
  Pink-Mule.com tager imod betaling via Visa, Mastercard, Dankort og Paypal.
 • 5.4
  Ved betaling med erhvervskort eller kort udstedt udenfor EU, vil du blive pålagt et gebyr på transaktionsgebyret


6. FORTRYDELSESRET, REKLAMATIONSRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER

 • 6.1
  Du kan indenfor 14 dage fortryde den indgåede aftale. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.
  Inden fristens udløb skal du utvetydigt meddele os, at du fortryder købet. Du er ikke forpligtet til at begrunde din fortrydelse overfor os.
  Senest 14 dage efter du har meddelt os, at du fortryder købet skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os (se mere om dansk forklaring om fortrydelse). .Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse
  Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.
 • 6.2
  Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 14 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.
 • 6.3
  Anvendelsesmåden af vores produkter medfører, at de fleste af psykologiske og hygiejniske årsager ikke vil købe brugt udstyr. Da brugt udstyr derfor oftest er usælgeligt  mister du retten til at fortryde aftalen og modtage hel eller delvis tilbagebetaling, såfremt du ikke er i stand til at returnere produktet i samme stand og mængde, som da du modtog det, således at produktet ikke kan sælges som nyt til en anden køber. Hvis du tilbagesender et produkt, der er brugt og dermed usælgeligt, vil du selv komme til at betale for evt. forsendelse hvis du ønsker produktet retur igen.
  Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.
 • Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. Se også nedenfor under pkt. 7.4
 • 6.4
  Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Pink-Mule.com på den e-mail, der er anført under punkt 1.5.
 • Da væskebeholdere ( cartomizere,clearomizere etc)  er særlig følsomme overfor brugerens egen anvendelse gives der kun 24 timers reklamationsret på disse. De skal derfor testes ved modtagelse for at sikre funktionen.På Batterier E-cigaretter er reklamationsretten på 3 måneders da det er iddele.
 • 6.5
  Såfremt reklamationen er berettiget, kan du  anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare, såfremt dette er muligt og ikke vil påføre sælger uforholdsmæssige omkostninger.
 • 6.6
 • Hvis du efter aftale med Pink-Mule.com tilbagesender en vare med almindelig og billigst mulig forsendelsesmetode og har dokumenteret at der er afsendt, med feks bon fra posthuset, foto af forsendelsen eller andet lignende der er aftalt med Pink-Mule.com, overgår ansvaret for forsendelsen til Pink-Mule.com efter du har indleveret den til den aftalte transportør. Dette betyder at hvis din forsendelse bortkommer eller beskadiges undervejs, er det Pink-Mule.coms ansvar og udgift.
 • 6.7
  Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedag.


7.  ANVENDELSE

 • 7.1
  Pink-Mule.com påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse i kombination med tilbehør, som produktet ikke er beregnet til.
  Køber er gjort opmærksom på at selv mindre fejl ved håndteringen af produkterne, kan ødelægge disse eller varigt nedsætte deres nytteværdi, og at sælger er ikke ansvarlig herfor.
  Bemærk venligst, at anvendelse, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig.
 • 7.2
  Køber er bekendt med at væsker købt hos Pink-Mule.com ikke er beregnet til indtagelse, og at dette kan være alvorligt sundhedskadeligt. Køber skal derfor opbevare købte væsker utilgængelige for børn og husdyr, og i det hele for personer, der ikke kender deres rette anvendelse. Sælger bærer ikke noget ansvar for forkert anvendelse af væskerne.
 • 7.3
  Køber er gjort opmærksom på at elektriske komponenter herunder batterier, og de der er købt hos Pink-Mule.com kan blive overophedede ved tilutning til strømforsyning, og derfor forårsage stærk varme udvikling og brand. Ved tilutning til strømforsyning må de derfor ikke må forlades uden opsyn eller placeres tæt på brandbare effekter, og køber bærer selv ansvaret for skader, som måtte opstå i denne forbindelse.
 • 7.4
  Køber er bekendt med, at mange af de af Pink-Mule.com solgte produkter ikke har længere varig  holdbarhed, og at de forringes/mister deres funktionalitet ved brug, og derfor skal udskiftes. Ved kyndig og omhyggelig behandling kan deres levetid forlænges betragteligt, men uøvede brugere accepterer en hyppigere udskiftning, som sælger ikke er ansvarlig for.

 

Bemærk at elektroniske cigaretter typisk har en begrænset levetid, og er iddele der derfor ikke er omfattet af den normale reklamationsret på 2 år. (som feks dæk og skosåler)
Reklamationsretten på ecigarettens electronik og batteri  er 3 måneder.

Batterier, atomizere og cartridges vil blive nedbrudt ved brug og der må påregnes udskiftning af iddele.

Test altid væskebeholder med forbrænderdel (clearomizere, cartomizerer etc) ved modtagelsen, da der kun gives reklamationsret på disse i 24 timer efter modtagelse.

Pink-Mule.com informerer om at væsker kan angribe væskebeholdere (atomizere, clearomizere ol) giver ingen reklamationsret på evt nedbrud eller angreb af disse, hvor forbrugeren selv har påfyldt den pågældende væske. Det gælder også selvom det er væsker anskaffet fra Pink-Mule.com. Ligesom Pink-Mule.com ikke er ansvarlig for evt spildt væske i forbindelse med dette brug.


8. FORCE MAJEURE
Pink-Mule.com er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Pink-Mule.com rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Pink Mule er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: support@pink-mule.com

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, email

Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål: – Behandling af dit køb og levering af vores ydelse

– Administration af din relation til os

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvad er en cookie? En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Safari Firefox

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Tredjepartscookies Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af
Pink Mule
CVR-nr. 35227474.